Bosanski Barak

NASLOVNICA | HISTORIJAT | STANDARD | GALERIJA | UZGAJIVAČNICE | KLUBOVI | IZLOŽBE | VIDEO | VIJESTI | OGLASI | KONTAKT

 

Gateri učilišta ili mučilišta
slobih.ba | Remzija Erović -Eko, Novica Blagojević

Još otprije više desetaka godina kod nas u Bosni i Hercegovini otpočelo se s gradnjom gatera (ograđenog prirodnog prostora) za divljač, i to uglavnom i gotovo isključivo za divlje svinje. Ti gateri su služili i danas služe za trening i obuku lovačkih kerova u cilju što uspješnijeg ulova divljih svinja u lovištima.

Pojedini lovci (a ima i nelovaca) to rade iz ličnog užitka i zadovoljstva, ali je više onih koji to rade zbog zarade. U tome se ne obezbjeđuje ni minimum uslova za normalan život i postupak sa divljači kod izvršenja obuke lovačkih pasa u većini takvih gatera. Imali smo priliku da obiđemo skoro sve gatere na području Kantona Sarajevo, a i šire, i u njima treniramo, odnosno obučavamo naše kerove. Čast pojedincima koji su dobro organizovali i uredili svoje gatere, tj. stvorili potrebne uslove za život divljači i rad na obuci pasa, ali je veći broj onih gatera koji, po našem mišljenju, ne zadovoljavaju uslove da se u njima obavlja obuka lovačkih kerova. Zato ovdje želimo ukazati i istaknuti određene nedostatke kod
većine postojećih gatera, kako smo to mi uočili, a oni su sljedeći:

• Nedovoljan je površinski prostor gatera u odnosu na broj divljih svinja u njima. Ima slučajeva da se u jednom tzv. gateru nalazi pet odraslih svinja na površini od samo 1.500 do 2.000 kvadratnih metara. Ova površina bi bila zadovoljavajuća samo za jednu odraslu divlju svinju.

• Vidljiv je nedostatak protočne vode, a negdje nema ni kaljužišta, što je neophodno za ovu divljač. Vlasnici pojedinih gatera donose vodu u plastičnim kantama da se divljač napije, umjesto da obezbijede stalnu protočnu vodu i kaljužište u gateru.

• Većinu gatera čine pretežno livade i prorijeđ ene šume; nema potrebne površine pod šumom i šikarom da bi se divljač osjećala kao u slobodnom šumskom ambijentu i imala barem donekle prirodno sklonište ili zaklon.

• Neki gateri rade takoreći non-stop, od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati, tako da proganjanje divljači sa kerovima traje gotovo bez prekida i pauza. To se radi zbog toga da bi se što bolje i više naplatila ova usluga, jer za puštanje jednog kera u gater u trajanju od 15 do 30 minuta plaća se 5 od 10 KM.

• U dosta gatera je sam izgled i fizičko stanje divljih svinja više nego razočarajući. Stalno proganjanje, slabi uslovi života i nedovoljna i nekvalitetna ishrana dovode do krajnje iscrpljenosti i zamora divljači. Tako izmučenu divljač lovački kerovi s lakoćom sustižu, ujedaju zadnje dijelove tijela i naprosto povaljuju svinje i na njima se žeste u dotičnom gateru.

• Niko nikada i ne pomišlja da bi divljač u gaterima, bar nekada, trebalo pregledati, izvrši i veterinarski pregled, kontrolu i vršiti potrebno liječenje izrazito vidljivih rana od ujeda lovačkih pasa, naročito po zadnjim nogama i drugim dijelovima tijela divljih svinja. Ovo su, po našem mišljenju, najveći problemi u pojedinim gaterima, o kojima bi najozbiljnije trebalo razmisliti i nešto preduzeti da se otklone ili barem u znatnoj mjeri ublaže u odnosu na postojeće stanje u većini gatera. Svjesno smo ovaj put izostavili da konkretno spomenemo određene gatere u kojima je stanje
najlošije, jer mi nismo nikakva inspekcija ni neki drugi nadležni organ, ali smo kao lovci uočili problem nehumanog postupka prema divljači i smatramo da ovo treba kazati i dati mogućnost za raspravu u našem Lovačkom listu, pa neka i drugi lovci iznesu svoje mišljenje o ovom problemu.

Predlažemo i smatramo da bi se u okviru SLOBiH-a moglo i trebalo učiniti sljedeće:

• Posebnim aktom treba utvrditi uslove i kriterije koje treba da ispunjavaju gateri za divlje svinje.
• Formirati stručnu komisiju koja bi vršila uvid u stanje gatera i divljači u njima i
utvrđivala - nalagala mjere koje vlasnici gatera treba da provode u određenim rokovima. Ovu komisiju bi trebalo obavezno da sačinjavaju stručna lica iz oblasti lovstva, veterinarstva i agronomije.
• Obavezati vlasnike gatera da moraju imati dozvolu - odobrenje nadležnog organa za rad gatera.

Eto, toliko smo htjeli da kažemo o postojeć im gaterima kod nas; da iznesemo javno naša zapažanja ne bi li se nešto učinilo na otklanjanju navedenih slabosti. Jer zaista ne bi bilo dobro da se ovako nastavi raditi u dosta gatera, za koje bi se moglo prije kazati da su mučilišta divljači, kako mi to vidimo.