Bosanski Barak

NASLOVNICA | HISTORIJAT | STANDARD | GALERIJA | UZGAJIVAČNICE | KLUBOVI | IZLOŽBE | VIDEO | VIJESTI | OGLASI | KONTAKT

 

Planski uzgoj autohtonih pasmina i primjena uzgojnog pravilnika
19.04.2009. | Redžo Haskić

Skupštinskom odlukom BKS-a izabrani su povjerenici za određene oblasti. Povjerenici će raditi samostalno odnosno provoditi program organizirajući radne grupe i slično.

Povjerenik za autohtone pasmine u narednom periodu će organizirati radne grupe predstavnika klubova koji se bave uzgojem autohtonih pasmina. Provesti organizaciju imenovanja ovlaštenih sudija za ocjenu pasa i procjene uzgojne vrijednosti, odnosno uzgojnih dozvola. Od naredne godine je obavezan uzgojni pregled i sticanje uzgojnih dozvola za pasmine barak i tornjak. Uzgojni pregled će biti obavezan kod ovlaštenih sudija za određene i pasmine na kinološkim priredbama organiziranim od KK "Tornjak" Tuzla (proljetna za tornjake) i jesenja na specijalki na Vlašiću u organizaciji KK "Tornjak" Travnik.

Klubovi čiji se članovi bave uzgojem autohtonih pasmina treba da planski organiziraju uzgoj s ciljem očuvanja različitih tipskih specifičnosti unutar pasmine u izvornom obliku s jednakom odgovornošću kada se radi o uzgoju tornjaka i baraka.

Stalnim dogovorima, analizama, konsultacijama i organiziranjem okruglih stolova donosit će se instrukcije i smjernice za predstojeći period a analizom statističkih pokazatelja pratiti uspješnost u realizaciji postignutih ciljeva. Nažalost popularnost pasmine tornjak dovela je do hiperprodukcije uzgoja i nekontrolisanim i neselektivnim uzgojem zapažen je gubitak tipskih osobenosti i konstitucijskih pogrešaka tornjaka. Pasmine barak (pasmina koja nije komercijalizovana iz razloga primjene pasmine i radnih osobina) je zapažen napredak ali takođe išćezavanje nekih izvornih tipova po boji usljed pogrešnog pristupa u shvaćanju potrebe očuvanja izvornog baraka naslijeđenog sa određenim fenotipskim osobenostima od naših predaka.

Kako i sudije i uzgajivači imaju jednaku odgovornost na očuvanju i zaštiti ali i unaprijeđenju tipskih osobenosti i kvalitet pasmine u cjelini boljim organiziranjem i planskom provedbom zacrtanih zadataka ostvarićemo bolje rezultate u uzgoju autohtonih pasmina.

S tim ciljem i namjerom je donešen uzgojni pravilnik koji je u obaveznoj primjeni od naredne godine.


Uzgojni pravilnik autohtonih pasmina

Sistematizacija uzgojnih vrijednosti

III uzgojna vreijednost pripadnicima autohtonih rasa u BiH daje se psima/kujama

a) sa potpunim porijeklom u rodovniku;

b) rezultatima O, A, B snimka kukova;

c) minimalno 18. mjeseci starosti;

d) najmanje dvije ocjene "odličan" ili "vrlodobar" i to na CAC i obavezno na uzgojnoj izložbi.

Dozvoljava se jedno leglo godišnje za kuju, upis štenaca iz legla, odnosno odobravaju se sva parenja za mužjaka u toku godine.

Nije dozvoljeno pariti dvije "vrlo dobro" ocijenjene jedinke.

II uzgojna vrijednost

A i B kao i kod III uzgojne vrijednosti;

c) minimalno 24. mjeseca starosti

d) najmanje dvije kandidature CAC, jedna sa uzgojne izložbe.

c) za bosanskog oštrodlakog goniča IUO/IPO i najmanje II nagradni razred na CACT.

Dozvoljavaju se sva legla za kuju, upis svih štenaca iz legla, odnosno odobravaju se sva parenja za mužjaka u toku godine.

I uzgojna vrijednost

A i B kao kod II uzgojne vrijednosti,

c) minimalno 36 mjeseci starosti,

d) šampionat BiH u ljepoti i (za baraka) najmanje I nagradni razred na CACT,

e) najmanje tri odlično ocijenjena potomka iz dvije kombinacije.

Dozvoljavaju se sva legla za kuju, upis svih štenaca iz legla, odnosno odobravaju se sva parenja za mužjaka u toku godine.

Štenad kod kojih su oba roditelja sa nekom od uzgojnih vrijednosti upisivala bi se u redovnu rodovnu knjigu a za rodovnike bi se obračunavale cijene "za autohtone pasmine". Svi štenci iz parenja kod kojih oba roditelja nemaju uzgojnu dozvolu upisivanli bi se u B rodovnu knjigu uz pla'anje pune cijene B rodovnika.

Psi i kuje na uzgojnim pregledima moraju obavezno biti tetovirani i (čipovani po mogu'nosti) radi utvrđivanja identiteta.

Organizacija snimka kukova bi se odvijala u saradnji sa BKS-om i odgovaraju'om veterinarskom ustanovom.

19.04.2009. Povjerenik za autohtone pasmine - Redžo Haskić